PETER EN METERWERKING SOFIA

 

 

Sinds vorig jaar heeft SOFIA ook haar eigen peter- en meterwerking. Bedoeling is dat een ouderejaars zich ontfermt over een eerstejaars en die wegwijs maakt doorheen het volledige eerste jaar. Dat gebeurt door een informatieavond, gevolgd door enkele sessies waar peter/meter en pete/metekindje elkaar beter leren kennen en waarbij dat de een de ander helpt om zijn of haar jaar te vergemakkelijken door een rustige overstap te creëren van het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs.

 

Informatie over dit project volgt nog en zal geleid worden door de werkingsverantwoordelijke.

 

Indien je geïnteresseerd bent om een eerstejaar te begeleiden of heb je zelf begeleiding nodig? Vul een van beide formulieren in om je in te schrijven.

 

De planning en de verschillende zaken die je moet bevestigen, zullen altijd via deze pagina verlopen. Hou deze dus goed in de gaten!

 

PLANNING

  • dinsdag 1 oktober 2017, 19.00-...: Infosessie peter- en meterwerking SOFIA

 

Het formulier voor eerstejaars vind je hier: 'formulier eerstejaars'
Het formulier voor ouderejaars vind je hier: 'formulier ouderejaars'