Visie

Visie

“Wij profileren ons graag als een club van en voor de rechtenstudent. Hierbij concentreren we ons niet enkel op de welbekende festiviteiten van het studentenleven. Ook het aanbod van cursussen, cultuur, studiebegeleiding en de eerste stappen naar een job behoren tot onze doelstellingen. We zorgen voor een gezond evenwicht.


Wij menen echter dat onze studentenvereniging, hoewel de grote omvang, nog steeds een club van en voor de student blijft. Solidariteit speelt hier een grote rol. Wij focussen op een sterke band met onze leden en bieden voldoende toegankelijkheid. Wij zijn trots op onze normen en waarden en doen er alles aan om niet te vervallen in de welbekende commercialiteit van verenigingen. Eigenheid en traditie zijn voor ons een belangrijke waarde in het studentenleven. We streven naar een club waar iedereen zijn eigen, gewaardeerde, plekje krijgt.”